top of page

SEKRETESSPOLICY

Vår verksamhet bygger på förtroende och ansvar mellan våra kunder och våra intressenter. Din integritet är viktig för oss. Det är därför vi är fast beslutna att skydda din integritet och minimera mängden personuppgifter som vi samlar in. Vi strävar efter att tillhandahålla information på ett begripligt och transparent sätt.

Denna integritetspolicy beskriver vår praxis avseende insamling, användning, utlämnande och överföring av din information av Taxitjänst Sundqvist Ltd.

 

I denna integritetspolicy hänvisar "vi" till Taxitjänst Sundqvist. "Du" avser kunder (inklusive våra entreprenörer och förare), potentiella kunder, våra anställda, anställda hos våra kunder eller andra berörda parter.

Vi använder informationen för olika ändamål; det allmänna syftet är att förse dig med en bokningstjänst i världsklass. Om du inte samtycker till denna policy kommer du inte att kunna använda våra tjänster. Om du accepterar vår policy är du redo att boka din nästa taxiresa med oss.

 

Grund för och ändamål med behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att användas för följande ändamål:

 1. För att hantera bokningsförfrågningar och tillhandahålla transporttjänster. Detta inkluderar möjligheten att snabbt boka en transport så att användare kan spåra en bokad bil när den sätts i samling, möjligheten för förare att identifiera användarnas plats och kontakta användaren, för att underlätta snabb och smidig betalning av biljettpriset och för att få en översikt över alla tidigare resor som tillhandahålls via vår app. För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster behöver vi samla in och använda dina personuppgifter och dela dem med våra leverantörer.

 2. Kundtjänst. För att säkerställa att du får den kundservice du förtjänar kan vi dela dina personuppgifter med vår kundservicepersonal, till exempel för att hjälpa dig att ändra en bokningsförfrågan, kontakta en förare, avbryta en beställning etc.

 

Kontohantering.
Genom att samla in och lagra dina personuppgifter kan vi skapa personliga konton för våra kunder. Genom ett personligt konto kan du göra bokningsförfrågningar, få en översikt över tidigare resor, registrera betalningsuppgifter för att säkerställa en smidig resa och mycket mer.

 1. Marknadsföring. Baserat på den information du delar med oss kan vi skapa personliga erbjudanden, ge rabatter eller andra marknadsföringsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan omfatta:

 2. Regelbundna nyhetsbrev till din inkorg. Om du inte vill ta emot dessa e-postmeddelanden kan du alltid klicka på länken i mejlet för att avsluta prenumerationen.

 3. Enskilda erbjudanden som ger dig rätt till rabatter etc. Om du inte vill ta emot dessa e-postmeddelanden kan du alltid klicka på avregistreringslänken i varje erbjudande.

 4. Marknadsundersökningar. Vi ber dig ibland att delta i marknadsundersökningar för att förbättra våra tjänster.

 5. Betygssättning av bilen, resan, chauffören etc. under eller efter resan. För att kunna förbättra våra tjänster och säkerställa att förarna uppfyller våra kvalitetsstandarder sparar vi dina omdömen. Observera dock att våra förare aldrig kommer att få veta identiteten på den kund som har gett ett visst omdöme.

 6. För att förbättra våra tjänster. Vi strävar alltid efter att förbättra våra tjänster. Vi kan därför använda personuppgifter för test- och analysändamål, t.ex. felsökning eller förbättring av funktionaliteten och kvaliteten på våra tjänster. Om du lämnar feedback till oss eller ställer en fråga via vår webbplats har vi ett berättigat intresse av att behandla den informationen för att förbättra våra produkter och tjänster eller för att svara på din feedback.

 7. Juridiska ändamål. Vi kan behöva använda personuppgifter för att behandla och lösa rättsliga tvister eller för att uppfylla lagstadgade krav (inklusive lagstadgade krav som rör redovisning etc.).
   

Vilken är den rättsliga grund på vilken vi kan behandla uppgifter enligt beskrivningen ovan?

För att tillhandahålla våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter enligt avtalsförhållanden (rättslig grund för behandling: fullgörande av avtal och berättigat intresse).

Med hänsyn till ändamål (I) och (II) förlitar vi oss på definitionen att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet, i synnerhet för att tillhandahålla och hantera den taxitjänst som du har bokat. Om de nödvändiga personuppgifterna inte lämnas kommer vi inte att kunna ge dig en taxiresa och vi kommer inte att kunna ge dig kundservice. Med förbehåll för ändamålen (III) - (VI) förlitar vi oss på vårt legitima kommersiella affärsintresse för att tillhandahålla våra tjänster, förhindra bedrägerier och förbättra våra tjänster. När vi använder personuppgifter för att tillgodose vårt eller en tredje parts berättigade intresse, kommer vi alltid att balansera dina rättigheter och intressen av att skydda dina personuppgifter mot våra eller en tredje parts berättigade rättigheter och intressen.

För detta ändamål (VII) förlitar vi oss på efterlevnad av rättsliga skyldigheter (t.ex. lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter).

 

Personuppgifter som behandlas

Om du känner till våra tjänster sedan tidigare vet du att vi tillhandahåller persontransporttjänster via våra egna webbplatser och mobilappar, samt via telefon och e-post. Genom att göra en bokning via oss ingår du ett juridiskt bindande avtal om transport med vår förare eller vår entreprenör. Vi fungerar som en mellanhand mellan dig och föraren, skickar dina bokningsuppgifter till föraren och skickar dig en bokningsbekräftelse eller annan relevant information som rör din bokning. Vi ger dig också en översikt över dina tidigare resor.

 

För att våra tjänster ska fungera behöver vi samla in vissa personuppgifter från våra användare:

 1. Du kommer därför att behöva ange ditt namn och telefonnummer när du registrerar dig.

 2. Du kommer också att bli ombedd att lämna andra personuppgifter som din e-postadress, ålder och betalningsuppgifter.

 3. Vi kan också registrera ytterligare information beroende på din användning av tjänsterna, t.ex. ofta använda adresser, transaktionsinformation eller felsökningsinformation som du lämnar när du kontaktar vår supportpersonal.

 4. Vi samlar också in information om datum och tid då du besöker våra plattformar, den maskinvara och programvara (inklusive webbläsarval, språkinställningar, IP-adress etc.) som du använder när du besöker våra plattformar.

 5. Om du gör en bokning via vår mobilapp samlar vi också in information om din GPS-position, enhetsspecifika inställningar och andra funktioner i din telefon, appkrascher och annan systemaktivitet.

 6. Om din arbetsgivare har ett avtal med oss om taxitjänster kan vi få information om dig från din arbetsgivare.

 7. När du använder våra tjänster kan föraren ge oss ett användarbetyg efter att resan har slutförts.

 

Personregistret i transporthanteringssystemet kan innehålla följande information:

Personens för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, uppgifter om behandlade beställningar. Förarinformation; När användaren av körterminalen loggade in, var och för vilket skift och i vilket fordon och med vilken terminal. När användaren loggade ut, var, vilka körningar som utfördes och när, samt alla körningshändelser och rutter, när användaren var ledig, när han var upptagen, när han var borta, när han loggade ut och var. När varje kund debiterades, förarnummer, enhetens IMEI, paustider, vart fordonet förflyttades (GPS-spårning), fordonets riktning, hastighet, höjd, platsens noggrannhet; uppgifter om den operatör som användes (namn, ID), enhetens telefonnummer, SIM-kortuppgifter (serienummer, IMEI, kortoperatör). Vissa data samlas in endast när föraren är inloggad på skiftet, andra data samlas in under hela den tid som enheten är igång. På Android-enheter samlar programvara som installeras via Google Play-webbtjänsten in information om terminalversion, enhetsinformation, kamera, mikrofon, platsdata och andra liknande ämnen som garanterar applikationens funktionalitet, för vilka användaren ombeds att bekräfta separat när programvaran installeras.

 

Uppgifter lagras också i vårt företags informationssystem när du agerar i andra roller än som kund. De vanligaste sådana användningarna är:

Som arbetssökande, beroende på vilken tjänst du söker, kommer du att tillhandahålla den information du tillhandahåller med din jobbansökan till oss för behandling.

Som anställd har du tillgång till företagets IT-system och utrustning, med tillhörande rollbaserade rättigheter att få tillgång till dataregister via systemen. När du använder dessa system kommer systemen att registrera logginformation om användningen av systemen.

Som partner eller tjänsteleverantör kan du, beroende på uppdraget, ha tillgång till samma verktyg som du skulle använda i ett anställningsförhållande. För dessa förväntar vi oss att du använder informationen i enlighet med samma regler som vi kräver av vår egen personal.

Som en allmän regel samlar vi inte in eller behandlar "känsliga personuppgifter". Om du förser oss med känsliga personuppgifter, till exempel i samband med en jobbansökan, kommer vi endast att behandla informationen i det sammanhang i vilket du försåg oss med den.

Det är viktigt att notera att information som kunder anser vara känslig inte lagras i samband med transportorderdata och inte är tillgänglig i någon form via våra informationssystem.

Om du vill minimera mängden personuppgifter som samlas in kan en bokning göras genom att ringa vårt mäklarcenter. Observera dock att ditt samtal kan komma att spelas in.

 

Vanliga datakällor

Utöver de användaruppgifter som vi får från dig behandlar vi personuppgifter som tredjepartsleverantörer tillhandahåller om dig.

Om du ansluter till eller loggar in på Facebook från ditt användarkonto kommer Facebook att dela dina personuppgifter med oss, till exempel din profilbild, ett urval av dina Facebook-vänner och ditt Facebook-ID.

Även om vi inte använder Analysdata för att identifiera individer kan du ibland identifieras från den, antingen direkt eller indirekt genom association med användardata. I dessa fall kommer analysdata att betraktas som personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och kommer att behandlas av oss som personuppgifter.

 

Vi använder olika tekniker för att samla in och lagra Analysdata, inklusive cookies och webbanalysverktyg.

En cookie är en liten fil som skickas till en användares dator och som gör det möjligt för webbplatsoperatören att visa information som rör användningen av dess webbplatser. Cookies skadar inte användarens dator eller filer. Vi använder cookies så att vi kan tillhandahålla dig tjänster från en säker onlinemiljö, utföra marknadsföring och möjliggöra en bättre kundupplevelse. Informationen används inte för att identifiera enskilda personer.

I inställningarna för din webbläsare kan du avgöra om du accepterar användningen av cookies. Om du inte accepterar användningen av cookies kan ditt val begränsa funktionaliteten på webbplatserna.

Vår webbplats använder Google Analytics som ett webbanalysverktyg för att sammanställa analysdata och rapporter om användningen av vår webbplats för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. För mer information om Google Analytics, vänligen besök Google Analytics webbplats.

Vi kan också köpa personuppgifter för marknadsföringsändamål från register utanför vårt företag eller samla in personuppgifter från offentliga källor, t.ex. register som förs av offentliga myndigheter (t.ex. skatteförvaltningsregister, företagsregister och register som förs av tillsynsmyndigheter).

Skydd av personuppgifter och säkerhet

Vi använder lämpliga affärssystem och rutiner för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi använder också både tekniska och fysiska begränsningar och skyddsåtgärder när vi behandlar och använder personuppgifter. Endast behöriga personer får tillgång till personuppgifter inom ramen för sitt arbete. Dessa personer har tillgång till personliga användarnamn och lösenord. De arbetsstationer och lagringsmedier vi använder är krypterade och vi skyddar de uppgifter vi har mot förlust.

I händelse av ett dataintrång trots säkerhetsåtgärder har Taxitjänst dokumenterade rutiner för att hantera potentiella personuppgiftsincidenter. Vi kommer att rapportera överträdelsen i enlighet med tillämplig lag till de relevanta användarna och andra berörda parter och, om det krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till myndigheterna så snart som möjligt.

 

Regelbundna utlämnanden och överföringar av personuppgifter

Vi kommer att dela dina Personuppgifter huvudsakligen endast inom Taxitjänsts organisation och endast i den utsträckning som rimligen är nödvändig för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Ett undantag kan vara i någon av följande situationer:

För att uppfylla syftet med Tjänsterna delar vi dina personuppgifter med finansinstitut som är nödvändiga för behandling av betalningar, kreditansökan, inkasso eller fakturering.

Vi kan också dela personuppgifter med tredjepartsanalysleverantörer från vilka vi köper tjänster för att förbättra vår verksamhet. Uppgifterna lämnas inte ut för partnernas eget bruk och företagen är bundna av en avtalsenlig skyldighet att behandla de personuppgifter som lämnas ut till dem endast i syfte att tillhandahålla tjänsterna enligt avtalet.

Genom att använda Tjänsterna godkänner du också att vi delar dina personuppgifter med förare. En förare kan vara en anställd hos Taxitjänsti, en egenföretagare eller en förare hos ett företag som har tillstånd att transportera passagerare. Förarna och deras underleverantörer får endast information när de bekräftar din bokningsförfrågan. De har inte tillgång till tidigare resor för vilka vi har lagrat uppgifter.

Med ovanstående undantag kommer personuppgifter endast att överföras till en tredje part om du har gett ditt uttryckliga samtycke, om det är nödvändigt för oss att fullgöra ett avtal med dig eller när vi är skyldiga att göra det enligt tvingande lag eller förordning. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Behandlingen av personuppgifter kräver användarrättigheter för Taxitjänsts interna nätverk och åtkomsträttigheter till ERP-system.

 

Lagringsperiod för personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi anser nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster, tillhandahålla våra tjänster till dig (inklusive underhåll av ditt användarkonto (om det har skapats)), följa tillämpliga lagar, lösa tvister med parter och på annat sätt som krävs för att bedriva vår verksamhet, inklusive för att upptäcka och förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet.

Ditt konto kommer att raderas när kontoavtalet avslutas. Du har också rätt att bli bortglömd, vilket innebär att vi kommer att radera dina personuppgifter på din begäran (med undantag för personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav eller för betalningsändamål, i vilket fall vi kommer att radera dina uppgifter så snart de inte längre behövs). Alla personuppgifter som vi innehar omfattas av denna policy.

På grund av skyldigheter enligt bokföringslagen eller annan tillämplig lag kan uppgifter behöva lagras under längre tid än den period som anges ovan.

Om du har några frågor om lagringsperioden för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

 

Automatiserad profilering

När du regelbundet använder Taxitjänst Sundqvist eller CityTaxi app eller beställer taxi från 050 550 9866, blir du en VIP-kund hos Taxitjänst. Du kan bli VIP-kund genom att göra ett visst antal beställningar inom 60 dagar.

Orderhanteringssystemet tilldelar automatiskt VIP-kunder baserat på deras orderhistorik, och VIP-kunders telefonorder prioriteras automatiskt till toppen av kön baserat på det nummer de ringer.

Den information som erhålls genom automatisk profilering används inte för något annat ändamål än samtalsdirigering.

 

Den registrerades rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig eller dina underhållsberättigade barn. Du kan begära en översikt över dina personuppgifter genom att kontakta oss på citytaxi10@gmail.com. Om du upptäcker att det finns utelämnanden, fel eller vilseledande information i de personuppgifter som vi har registrerat, är vi skyldiga att korrigera sådan felaktig information.

 

Du har en laglig rätt att få veta hur vi använder, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Utöver de rättigheter som anges ovan:

 1. Du kan be oss om en kopia av de personuppgifter vi har om dig;

 2. Du kan meddela oss om ändringar i dina personuppgifter eller be oss korrigera de personuppgifter vi har om dig, men som förklaras nedan kan du eventuellt göra sådana ändringar själv;

 3. Som nämnts ovan kan du, med förbehåll för vissa begränsningar, be oss att radera eller blockera eller begränsa behandlingen av personuppgifter som vi har om dig eller invända mot vissa sätt på vilka vi använder dina personuppgifter;

 4. Under vissa omständigheter kan du också be oss att överföra de personuppgifter som du har lämnat till oss till en tredje part;

 

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse eller allmänintresse har du rätt att när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Vi förlitar oss på att du ser till att dina personuppgifter är fullständiga, korrekta och uppdaterade. Vänligen meddela oss omedelbart om eventuella ändringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att kontakta oss. Om du har ett användarkonto kan du ändra dina personuppgifter via vår webbplats eller våra appar. Vår webbplats och våra appar ger dig i allmänhet möjlighet att lägga till, uppdatera eller ta bort information som vi har om dig.

 

Om du har några förfrågningar som rör denna policy eller om du har ett klagomål angående dina uppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till citytaxi10@gmail.com. Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse och det inte finns något direkt tillgängligt alternativ för att göra det, vänligen kontakta citytaxi10@gmail.com. Blanketter och mallar för dataförfrågningar finns också på dataombudsmannens webbplats tietosuoja.fi > under Blanketter.

 

Kontakt

Taxitjänst Sundqvist fungerar som personuppgiftsansvarig, om inte annat avtalats i ett separat avtal. Om du har några frågor angående Taxitjänst Sundqvists behandling av dina uppgifter, vänligen kontakta Taxitjänst Sundqvist; citytaxi10@gmail.com eller alternativt genom att använda någon av de e-postadresser som publiceras på våra plattformar.

 

Du kan också kontakta oss skriftligen på adressen nedan:

Taxitjänst Sundqvist Ab

Skicka e-post till följande adress: Taxitjänst Sundqqvist Ab, Krukmakargränd 9, 68800 Kållby

 

Ändringar i denna integritetspolicy

 

Eftersom vi ständigt förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och webbplatser kan denna integritetspolicy komma att uppdateras från tid till annan, till exempel i samband med lagändringar.

bottom of page